این سیستم به این ترتیب کار میکند

تجارت و مبادلات ( شرکت ها)

کالا برگ های مجانی هدیه کنید.

پناهندگان

با استفاده از اپلیکیشن HiMate! کالا برگ و بلیط مجانی رزرو کنید.

باهمدیگر و به همراه هم

در اینجا پناهندگان و شرکت ها با همدیگر ملاقات کرده و همدیگر را میشناسند. " Hi mate" !

HiMate!
یاور هوشمند شماست برای شروع
زندگی جدیدتان در آلمان . بلیت یا
برگه خرید خود را از میان گزینه ها و پیشنهادها گسترده ما انتخاب کنید . بلیت ها پیام‌های خوش آمد ما به شما هستند.

همین الان شروع کنید.